vineri, 6 mai 2011

Activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

     Conform Legii 52/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.176/20.04.2011, persoanele juridice/fizice pot apela la activitatea zilierilor pentru anumite domenii:
- agricultura;
- vanatoare si pescuit;
- silvicultura, exclusiv exploatari forestiere;
- piscicultura si viticultura;
- apicultura;
- zootehnie;
- spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural;
- manipulari de marfuri;
- activitati de intretinere si curatenie.

     Principalele aspecte reglementate de Legea nr.52/2011 sunt: 
  • activitatile prestate de zilieri sunt necalificate; 
  • raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca;
  • durata activitatii ocazionale este de minim 1 zi cu 8 h de munca; durata zilnica de realizare a activitatii nu poate depasi 12 h/zi pentru persoanele cu varsta de peste 18 ani si 6 h/zi pentru persoanele intre 16 si 18 ani; chiar daca se negociaza un numar mai mic de ore de activitate, plata trebuie facuta pentru minim 8 h de munca;
  • perioada maxima intr-un an calendaristic in care un zilier poate presta activitate pentru o persoana juridica/fizica este de 90 zile cumulate;
  • zilierii nu pot desfasura activitati in beneficiul unui tert al persoanei juridice/fizice;
  • persoana juridica/fizica pentru care zilierul presteaza activitate trebuie sa plateasca impozitul pe venit (16%) calculat la remuneratia bruta pana cel tarziu data 25 a lunii urmatoare celei in care se plateste venitul zilierului;
  • persoana jurifica/fizica trebuie sa infiinteze un Registru de evidenta a zilierilor, ce se completeaza zilnic (daca este cazul) si pana pe data de 5 a lunii urmatoare trebuie depus la ITM un extras din acest registru ce contine inregistrari din luna precedenta;
  • zilierii nu sunt asigurati in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
  • nici zilierul, nici platitorul de venit nu datoreaza contributii sociale la bugetul de stat si bugetul asigurarilor de stat;
  • remuneratia pentru activitatea desfasurata de zilier este de minim 2 lei/h si maxim 10 lei/h, ce se acorda la sfarsitul zilei de munca, dovada platii facandu-se prin semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu